نماینده رسمی 3000، 5000، 1000، 021

ارسال نظیر به نظیر

درصورتی که متن مورد نظر شما برای ارسال اس ام اس به گروههای مختلف یکسان نباشد، می توانید در این بخش هرکدام از متنها را همراه شماره های مربوط به آن وارد کنید و بطور همزمان متنهای مختلف را برای شماره های مختلف ارسال نمایید.

 

 

بیش از 30 امکان متنوع

پنل رایگان سحر امکانات بی نظیر و خاص برای ارسال پیامک های شما طراحی نموده است.

جهت مطالعه امکانات وارد صفحه مربوطه شوید

قبل از خرید محیط و امکانات پنل را مشاهده نمایید

همه حقوق برای سحر اس ام اس، ارایه دهنده پنل ارسال sms و پیامک تبلیغاتی انبوه در پلن های متنوع، محفوظ است.