۴۴۲۰۹۰۹۵ - ۰۲۱


ارسال پیامک به صورت تصادفی

شما در سامانه پیامک سحر این امکان را دارید از بخش های ارسال اس ام اس به صورت منطقه ای و گروهی پیامک های خود را تصادفی ارسال نمایید

اگر قصد ارسال پیامک منطقه و انبوه دارید و فقط یک بار این ارسال قرار است صورت پذیرد ارسال به صورت تصادفی گزینه خوبی است و برعکس اگر به یک شهر در زمان های متناوب قصد ارسال بالک دارید و یا بانک اطلاعاتی از شماره ها را خودتان در اختیار دارید و طبق یک برنامه ریزی مشخص قرار است روزانه تعدادی sms برای آنها ارسال شود ارسال تصادفی گزینه خوبی نیست و بهتر از با علامت گذاری که سامانه پیامک سحر به شما در دسته بندی کمک خواهد کرد ارسال های خود را برنامه ریزی نمایید تا از ارسال مجدد جلوگیری شود

در نظر داشته باشید ارسال پیامک به صورت تصادفی برای ارسال به یک بانک شماره موبایل با حجم شماره بالا با نگاه ارسال یک بار مصرف پیامک روش خوبی است و جامعه آماری آن بانک اطلاعاتی را به خوبی پوشش می دهد

برای این ارسال تنها کافیست گزینه ارسال تصادفی را در بخش ارسال ها ی منطقه ای سامانه ارسال پیامک انبوه سحر فعال نمایید تا شماره خطوط موبایل به صورت تصادفی از داخل لیست توسط پنل به صورت خودکار انتخاب و ارسال شود

در کدام موارد مناسب استفاده است


ارسال پیامک از یک بانک شماره موبایل بزرگ

این که فقط یک بار قصد ارسال از این بانک را داشته باشید

ارسال پیامک منطقه ای فقط برای یک دوره

وقتی حجم شماره های منطقه ارسالی زیاد است و برای یک دوره انجام می شود

وقتی نمی توانید تصمیم بگیرید به کدام بخش از لیست شماره ها ارسال کنید

به تصمیم گیری شما برای ارسال کمک می کند به شرط به ارسال پیامک تک دوره ایسوال بیشتری دارید؟

با بخش فروش سامانه پیامک سحر تماس بگیرید

۴۴۲۰۹۰۹۵ - ۰۲۱