معجزه تبلیغات پیامکی

چرا کسی دیگر حوصله خواند متن های طولانی را ندارد؟!!!

اگر کمی دقت کنید م بینید اخیرا کسی تن به خواندن متن های طولانی نمی دهد این یا از مدرن شدن و راحت شدن همه چیز در زندگی روز مره ما است و یا فرهنگ کوتاه خوانی و کوتاه نویسی در نسل جدید و شبکه های اجتماعی شان تبدیل به اپیدمی شدهد و یا هر چیز دیگر خلاصه روزگاری شده که از متن تبلغاتی شما طولانی باشد کسی آن را نگاه هم نمیکند

علم تبلیغات می گوید شما اگر در ۱۰ ثانیه اول توانستید منظور را به مخاطب برسانید که موفق شدید اگر فرصت را از دست دادید تلاش شما بی فایده است.

از میان تمام ابزار های اطلاع رسانی پیامک تبلیغاتی یکی از مفید ترین روش ها برای یک اطلاع رسانی کوتاه و سریع است ما حتی شبکه های اجتماعی را هم توصیه نمی کنیم چرا که به دلیل شلوغی حجم محتوا در کانال های مختلف ممکن است پیام شما در انتهای لیست گم شود و اصلا دیده نشوید ولی حجم پیامک بین کاربران این روزها کم شده و همین باعث شده لیست پیامک های کاربران خلوت بماند پس ارسال یک پیامک تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی توسط شما توجه کاربر را جلب می کند

حالا این پیام باید کوتاه هجان انگیز باشد خلاصه باید سریع سر اصل موضوع بروید باید مخاطب را تشویق کنید حتما با شما تماس بگیرد

نظرات بسته اند