۴۴۲۰۹۰۹۵ - ۰۲۱


ارسال اس ام اس به صورت نظیر به نظیر

شاید نیاز باشد برای هر مخاطب یک پیام جداگانه تنظیم و گروهی ارسال کنید

ودرصورتی که متن مورد نظر شما برای ارسال اس ام اس به گروههای مختلف یکسان نباشد، می توانید در این بخش هرکدام از متنها را همراه شماره های مربوط به آن وارد کنید و بطور همزمان متنهای مختلف را برای شماره های مختلف ارسال نمایید.

سرویس ارسال پیامک به صورت نظیر به نظیر در شرایط گوناگون مورد استفاده کاربران قرار می گیرد و در هر حالتی که متن پیامک در لیست مخاطبان شما متفاوت باشد ولی شما قصد ارسال پیام کوتاه یک جاه به آنها را دارید بسیار کار آمد و مورد نیاز است

ارسال پیامک سررسید بدهی ها و خیلی موارد دیگر راهکار ارسال پیامک نظیر به نظیر دارند که شما با قرار دادن شماره ها در یک ستون در اکسل و متن در مقابل آنها در سامانه پیام کوتاه سحر میتوانید به صورت یک جا پیامک های نظیر به نظیر را ارسال گروهی داشته باشید

در چه شرایطی مورد نیاز است


هر گیرنده پیامک یک پیام جدا

شما نیاز دارید در لیست خود پیامک های جدا ارسال کنید

متن پیامک ها کمی فرق دارد

در لیست ارسال های شما حتی یک کلمه متفاوت باشد

ارسال پیامک بدهی ها

لیست بدهکاران مبالغ متفاوتی داردارسال حساب و کتاب یکجا برای مشتریان

متن پیامک های مطالبات اغلب متفاوت است ولی در پایان سال نیاز است به آنها ارسال شود تا نسبت به وصول مطالبات ااقدام شود , ارسال پیامک گروهی با متن متفاوت بهترین راهکار برای نیاز شما در وصول مطالبات است

گزارشات دقیق پیامک های ارسال شده را دارید

بعد از ارسال اس ام اس های شما به صورت نظیر به نظیر امکان گزارش گیری و دلیوری پیامک ها را دارید و در صورت هر گونه خطا سامانه سحر ضمن گزارش امکان ارسال مجدد را برای شما فراهم می کند.

سوال بیشتری دارید؟

با بخش فروش سامانه پیامک سحر تماس بگیرید

۴۴۲۰۹۰۹۵ - ۰۲۱

برای استفاده از محیط سامانه پیامک

ثبت نام راحت فقط با شماره موبایل خودتان انجام دهید

پس از ورود و شارژ سامانه از تمام امکانات به رایگان استفاده کنید