مدیریت کارمندان و سامانه پیامکی

شاید تا به امروز برای خود شما هم پیش امده باشد که به افزایش عملکرد کارمندان خود فکر کرده باشید
امروز تصمیم داریم در این مورد صحبتی داشته باشیم و چند راه حل به شما معرفی کنیم
ممکن است از خودتان بپرسید ایا از طریق سامانه پیامکی هم می توانیم انگیزه کاری کارمندان را افزایش دهیم؟!
بله میتوانید امروز تصمیم داریم در مورد همین موضوع صحبت داشته باشیم.
تحقیقات انجام شده نشان می دهد علت اصلی پیشرفت کشور های موفق وجود کارمندان با ذوق و استعداد بوده است.
امروزه در سراسر کشور و در تمامی سازمان ها برای رشد بیشتر در زمینه کاری سازمان نیازمند نیروی انسانی با انگیزه و با استعداد می باشند.
همچنین در حال حاضر اکثر مردم برای ایجاد ارتباط از طریق ارسال پیام کوتاه استفاده می کنند
در سامانه پیامکی سحر اس ام اس اغلب مشتریان از شرکت ها و موسسات می باشند که برای اطلاع رسانی به کارمندان خود از طریق ارسال پیام کوتاه استفاده می کنند به این علت که این راه ارتباطی بسیار ارزان است و از سرعت بالایی برای ارسال برخوردار است.
قدم اول برای این کار این نکته می باشد که در روز زادروز یا سالگرد ازدواج کارمندان خود پیام تبریک ارسال کنید تاثیر این کار را از همان روز و حداکثر تا فردای زمان ارسال پیامک مشاهده می کنید
قدم دوم: می توانید هر روز صبح درست زمان شروع ساعت کاری و پایان ساعت کاری می باشد از طریق سامانه پیامک اس ام اس های انگیزشی برای کارمندان خود ارسال کنید.
قدم سوم: در اعیاد و مناسبت ها از طریق سامانه پیامکی برای کارمندان خود پیامک متناسب با ان مناسبت را ارسال کنید.
قدم چهارم:از طریق ارسال پیام کوتاه برای کارمندان خود قوانین و شرایط جدید مجموعه را اطلاع رسانی کنید
قدم پنجم:اجازه دهید کارمندان شما برای بهبود وضعیت سازمان در نظرسنجی سامانه پیامکی سهیم باشند
قدم ششم:برای کارمندانی که در کار خود موفق بودند مسابقه پیامکی برگزار کنید از بین ها چند نفر را به گونه ای که صلاح می دانید تشویق کنید
قدم هفتم:زمانی که کارمندان شما ترفیع درجه می گیرند ان هارا تشویق کنید و سمت جدید را از طریق سامانه ارسال پیامک تبریک بگویید
به راحتی می توانید این نکات گفته شده را رعایت کنید تا انگیزه کارمندان خود را افزایش دهید سامانه پیامکی سحر اس ام اس  برای پیشرفت کاری شما هموطنان طراحی شده است و شاهد رشد و موفقیت های شما عزیزان خواهد بود

نظرات بسته اند