تفاوت سامانه هایی که نماینده اصلی می باشند یا نماینده فرعی در چیست؟؟ بارها و بارها پیش آمده است افرادی که برای خرید پنل اس ام اس تماس می گیرند در مرحله اول برای مقایسه شرکت ها به لیست قیمت مجموعه ها توجه می کنند این قیاس قیمت نیز یکی …

  دلیل نرسیدن پیامک های تبلیغاتی چه چیزی می باشد ؟؟ برای ارسال نشدن پیامک های تبلیغاتی ارسال شده از طریق پنل اس ام اس می توان علت های زیادی را یادآور شد اولین مورد غول بی شاخ و دم لیست سیاه می باشد بعضی از افراد به اپراتور مربوط …

ترامپ تصمیم دارد محدودیت های ارسال پیامک را در موارد خاص بردارد تا بتواند برای اولین بار در ۲۰ ژانویه برای تمامی شهروندان آمریکایی پیامک انبوه ارسال کند. لازم به ذکر است که طبق قانون مصوب ۲۰۰۶ کنگره موسوم تنها در موارد ضروری می توان ارسال پیامک انبوه برای تمامی …

در چند سال اخیر با امدن گوشی های هوشمند و امکانات جدید که موجب دسترسی راحت مردم برای ایجاد برقراری ارتباط با یک دیگر را فراهم آورد به طوری که دیگر هر گوشی خود میتواند یک سامانه پیامکی باشد از ارسال راحت پیامک انبوه به چند نفر گرفته تا سادگی …

مقالات و گزارش هایی با موضوع پیامک تبلیغاتی این روزها تقریبا هر هقته در یکی از سایتها با نگاه انتقادی همراه با تندی خاصی  به چشم می خورد , این موضوع در واقع دارد تبدیل به موضوعی می شود که بیشتر خواننده علاقه مند است تکلیف خود را با آن بداند …