پیامک تبلیغاتی نمی خواهند!

پیامک تبلیغاتی در سراسر دنیا نوعی رسانه تلقی می شود و وظیفه پنل های ارسال اس ام اس این است که با ارسال پیامک انبوه، مردم را از سرویس های خدماتی و تبلیغاتی مختلف آگاه کنند.
اما در میان دریافت کنندگان این پیامک ها افرادی هستند که به دریافت این پیامک ها علاقه ای ندارند. این افراد می توانند با ارسال عدد یک به شماره ۸۹۹۹، دریافت پیامک های تبلیغاتی و انبوه را مسدود کنند.
خبر خوب اینست که سامانه ی مسئول این کار، به گونه ای طراحی شده که می تواند پیامک های تبلیغاتی را از پیامک های مربوط به بانک ها، مؤسسات و مدارس جدا کند و تنها جلوی ارسال انواع تبلیغاتی را بگیرد.

نظرات بسته اند