یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه تعداد پیامک های تبلیغاتی که برای کاربران تلفن همراه ارسال می شود آنقدر نیست که باعث شکایت مشترکان شود در مورد نحوه غیرفعالسازی SMS های تبلیغاتی توضیحاتی داد. داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که پیامک …

“نخستین  آژانس اخبار پیامکی ایران” سامانه ای است که در پاسخ به علاقه مندی مخاطبان و علاقه مندان قادر خواهد بود روزانه به صورت تخصصی اخبار و اطلاعات مورد نیاز آنان را با حداکثر سرعت از یکصد رسانه، سایت و نشریه دیداری، شنیداری، مکتوب و دیجیتال مانیتور نماید و به …