در سال های اخیر روند سامانه های ارسال پیام کوتاه همواره پر چالش بوده و بعضا هم طرفداران خاص خود را داشته. برای بازاریابان و صاحبان کسب و کار ها استفاده از بازاریابی پیامک و یا به اصطلاح عامیانه تر پیامک تبلیغاتی از ابزار های مهم و تاثیر گذار به …