پیامک یکی از کارکردهای ویژه تلفن همراه است که در طی بیست سال عمر خود همیشه جزء محبوب ترین ها بوده و آمار استفاده از آن در همه جای دنیا معمولا رقم چشم گیری است. نتایج یک بررسی در مؤسسه تحقیقاتی Pew Research  آمریکا نشان می دهد که کاربران تلفن …