پیامک بدون متن رایگان نیست

empty-sms

فکر می کنم تا پیش از این خبر عده زیادی از جمله خود من فکر می کردند که پیامک بدون متن رایگان است. اما نه تنها رایگان نیست، بلکه اگر زبان گوشی لاتین باشد، به قیمت پیامک لاتین محاسبه می شود.

نظرات بسته اند