پیامک تبلیغاتی، آره یا نه؟

stock-footage-young-man-smartphone-bad-news-greenscreen-footage-was-shot-against-green-screen-and-is-keyed-out
آمارها نشان می دهد که بیش از ۸۷ درصد از مشترکان تلفن همراه با دریافت پیامک های تبلیغاتی مشکلی ندارند.
بر اساس گزارش معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران، ماهانه بیش از سه میلیارد پیامک تبلیغاتی جابه‌جا می‌شود که در این میان تعداد پیامکی که بدست هریک از مشترکان می رسد رقم ناچیزی است و اتفاقا بسیاری از مردم از آن استقبال هم می کنند.

نظرات بسته اند