برای پیشرفت بازار کار خود از کدام روش های تبلیغاتی استفاده کرده اید ؟ درحال حاضر بیشتر شرکت ها روی روش تبلیغات تمرکز کرده اند . همچنین تبلیغات از طریق پیام کوتاه بیشترین امار را به خودش اختصاص داده است . آیا در آخرین مرحله از تبلیغات انجام شده از …

در ذهن ها بمانید   اصول بازاریابی تفاوتی در مدیوم های مختلف ندارد فرق نمیکند از پنل اس ام اس  , پیامک برای مخاطبان خود ارسال کنید یا تراکت چاپ کنید و بین مخاطبان هدف توضیح کنید. همان طور که برای یک طراحی یک طرح چاپی وقت میگذارید و فکر …

پنل اس ام اس امکانات متنوع ای دارد که بیشتر سرویس دهندگان پنل اس ام اس بابت آن امکانات هزینه جدا گانه دریافت می کنند اما پنل اس ام اس سحر تمامی امکانات ارسال را بصورت رایگان در اختیار کاربر قرار می دهد کاربرد پنل ارسال پیامک تبلیغاتی در آتلیه …